Bimë mjekësore dhe aromatike me shumicë dhe pakicë

Bimë mjekësore dhe aromatike me shumicë dhe pakicë Bashkëpunojmë me kompani shqiptare e të huaja të interesuara të blejnë prej nesh bimë mjekësore apo aromatike autoktone shqiptare, për industrinë farmaceutike, kozmetike apo agroushqimore. Pozita e favorshme gjeografike, numri i lartë i ditëve me diell dhe prania e tokave mjaft të përshtatshme, bazike ose neutrale, me […]